06.09.2019
Programy i projekty

ARGO Top Public Executive

W dniach 4-6 września 2019 r. odbył się kolejny zjazd w ramach projektu ARGO Top Public Executive.

Zagadnienia ujęte w programie dotyczyły m. in. funkcjonowania organizacji projektowej i zarządzania projektami, metodologii zarządzania programami i portfelem projektów w administracji publicznej. Zarysowane zostały wyzwania dla kadry zarządzającej w polskiej administracji w kontekście geopolitycznym: Polska a Unia Europejska, Rosja i Chiny. Poruszone zostaną aktualne trendy w branży finansowej: globalizacja, rynki finansowe i Polska. Ponadto uczestnicy wezmą udział w innowacyjnej grze szkoleniowej, która w interdyscyplinarny sposób udoskonali umiejętności zarządzania portfelem projektów.  

Zajęcia poprowadzili:

  • książę Michal Lichtenstein,
  • dr Maria Szymborska, Rządowe Centrum Monitorowania Projektów, KPRM,
  • Piotr Ogonowski, trener,
  • Katarzyna Gniadek, trener,
  • Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej o projekcie ARGO Top Public Executive

od lewej: log Funduszy Europejskich, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, logo KSAP, logo IESE Business School, logo Unii Europejskiej