20.05.2019
Programy i projekty

ARGO Top Public Executive

W dniach 15 - 17 maja 2019 roku 60 uczestników projektu ARGO Top Public Executive (2. edycja) wzięło udział w drugim zjeździe szkoleniowym w Warszawie, prowadzonym przez wykładowców IESE Business School i KSAP. Główne tematy omawiane podczas zajęć to etyka w zarządzaniu finansowym, strategie wprowadzania zmiany, zarządzanie w sytuacji kryzysu oraz ocena decyzji finansowych a skutki społeczne.

Uczestnicy zjazdu podczas zajęć

Więcej na temat projektu ARGO Top Public Executive

od lewej: log Funduszy Europejskich, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, logo KSAP, logo IESE Business School, logo Unii Europejskiej

Galeria zdjęć