18.12.2019
Programy i projekty

Angażowanie użytkowników w tworzenie usług publicznych

W dniach 17-20 grudnia 2019 r. realizowana jest piąta (ostatnia) sesja krajowa w KSAP (grupy I i II) w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.

Ludzie stoją oparci o stół, na którym leżą kolorowe karteczki i flamastry.

Temat piątej sesji szkoleniowej w KSAP to „Metody angażowania użytkowników w tworzenie usług publicznych”.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • budowa kultury otwartości i dialogu,
  • serwis design/design thinking.

Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej.

Szkolenie dla każdej z grup trwa dwa dni: 17-18.12.2019 r. – grupa I oraz 19-20.12.2019 r. – grupa II. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 16:15 w siedzibie KSAP.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej o projekcie na stronie Akademii Zarządzania.

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny