02.04.2019
Projekty szkoleniowe

Aktualne trendy w zarządzaniu projektami. Nowy standard w sektorze publicznym?

2 kwietnia br. odbyło się spotkanie w ramach Forum Zarządzania Publicznego, organizowane wspólnie z Rządowym Biurem Monitorowania Projektów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Tomasz Janka, Dyrektor RBMP, wygłasza prezentacje stojąc przy mównicy.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały dobre praktyki zarządzania projektami w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz doświadczenia Ministerstwa Środowiska z procesu wdrażania projektowego.

Ponadto odbyła się dyskusja panelowa zatytułowana: „Jaki nowy standard w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym?” oraz miniwarsztaty poświęcone kluczowym wyzwaniom w zarządzaniu projektami w administracji publicznej oraz wdrażaniu podejścia projektowego z perspektywy kadry kierowniczej i pracowników. Rezultatem warsztatów będą rekomendacje dla osób zainteresowanych wdrożeniem podejścia projektowego w poszczególnych instytucjach.

Program

9:30 – 10:00     Rejestracja

10:00 – 10:10   Otwarcie
Sylwia Ojdym, Zastępca Dyrektora KSAP

10:10 – 11:15   Prezentacje

 • System Monitorowania Projektów Strategicznych
  Tomasz Janka, Dyrektor Rządowego Biura Monitorowania Projektów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Praktyka działania – projekty w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
  Monika Malocco, Biuro Ministra, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Proces wdrażania podejścia projektowego w Ministerstwie Środowiska
  Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska

11:15 – 11:30   Przerwa kawowa

11:30 – 12:30   Panel dyskusyjny: Jaki nowy standard w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym?

 • prof. Sylwia Sysko Romańczuk, Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania
 • prof. Andrzej Blikle
 • dr Stanisław Gasik, PMP
 • Piotr Ogonowski, PMI Poland Chapter

Moderator: dr Maria Szymborska, Rządowe Biuro Monitorowania Projektów

12:30 – 13:00   Przerwa

13:00 – 15:00   Warsztaty

 • Warsztat 1. Wdrażania podejścia projektowego z perspektywy kadry kierowniczej – potrzeby i rozwiązania
  Analiza szans i barier dla wdrażania podejścia projektowego w administracji z perspektywy kadry kierowniczej
  Prowadzący: Tomasz Janka, Aleksandra Karpińska
 • Warsztat 2. Wdrażania podejścia projektowego z perspektywy pracowników – potrzeby i rozwiązania
  Analiza szans i barier dla wdrażania podejścia projektowego w administracji z perspektywy kierowników programów, liderów projektów i zespołów projektowych
  Prowadzący: dr Maria Szymborska, Piotr Charchuła
 • Warsztat 3. Metodyka zarządzania projektami dla administracji – kluczowe wyzwania
  Metodyka zarządzania projektami – możliwy zakres i proponowane rozwiązania
  Prowadzący: mec. Kornel Kwiatek, Marcin Nocoń

Forum Zarządzania Publicznego

Forum Zarządzania Publicznego (FZP) to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

Projekt adresowany jest do pracowników sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem liderów i menedżerów administracji rządowej oraz samorządowej.

Więcej informacji na temat Forum Zarządzania Publicznego na stronie FZP.

logo Forum Zarządzania Publicznego - z lewej strony dwie białe i dwie czerwone twarze, z prawej napis forum zarządzania publicznego

Galeria zdjęć

Wideo