07.12.2018
Programy i projekty

Akcesja Białorusi do Światowej Organizacji Handlu (WTO)

W dniach od 3 do 7 grudnia br. KSAP zorganizowała, w ramach projektu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), kolejne szkolenie dla urzędników administracji białoruskiej, którego celem było przekazanie wiedzy i doświadczeń związanych z członkostwem Polski w WTO.

zdjęcie grupowe uczestników szkolenia

Program

W programie tegorocznego szkolenia przewidziano zagadnienia: Historia WTO; zasady członkostwa i obowiązki wynikające z członkostwa w WTO; międzynarodowy handel: usługami bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz produktami rolno-spożywczymi; ochrona praw własności intelektualnej i wartości celnej; ułatwienia w handlu; układy ogólne (GATT,GATS); rozstrzyganie sporów handlowych na forum WTO. W programie szkolenia odbyły się również wizyty na lotnisku Chopina, gdzie goście zapoznali się z praktyczną stroną regulacji prawnych w zakresie ochrony praw własności.

Wykłady i warsztaty prowadzili eksperci z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz SGH.

AAPPW

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, realizowany od 2011 roku, został stworzony przez KSAP z inicjatywy MSZ i finansowany jest ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Więcej na temat AAPPW

logo polskiej pomocy

logo partnerstwa wschodniego