12.09.2022
Projekty szkoleniowe

Akademia Zarządzania – zarządzanie z perspektywy administracji publicznej w Finlandii

W dniach 12-16.09.2022 r., grupa VII uczestników projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, bierze udział w tygodniowych zajęciach szkoleniowych, realizowanych we współpracy z  Finnish Institute of Public Management Ltd w Helsinkach (HAUS).

biblioteka

Podnoszenie kompetencji kadry średniego szczebla zarządzania jest kluczowym czynnikiem w budowaniu potencjału i sprawności działania administracji publicznej. Doświadczenia fińskie inspirują do budowania administracji opartej na zaufaniu i wysokiej efektywności pracy.

Cel zajęć

Celem sesji szkoleniowej realizowanej przez partnerską instytucję jest zapoznanie uczestników z:

 • innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania w administracji fińskiej,
 • wypracowanymi przez partnera autorskimi formami i metodami kształcenia,
 • umożliwienie uczestnikom wykorzystania zasobów eksperckich i naukowych HAUS.

Tematyka sesji fińskiej

Podczas szkolenia uczestnicy rozwijają szeroki wachlarz kompetencji składających się na model kompetencji menedżerskich ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zarządzania sobą i zespołem.  W programie sesji m.in.:

 • komunikacja,
 • integralne zarządzanie sobą i swoją inteligencją emocjonalną,
 • poziomy świadomości,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • zarządzanie zespołem,
 • motywowanie i docenianie członków zespołu,
 • planowanie, monitorowanie, priorytetyzacja zadań,
 • delegowanie zadań i egzekwowanie efektów,
 • leadership
 • zarządzanie projektami.

Uczestnicy

Uczestnikami zajęć są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej, grupa VII w projekcie.

Forma realizacji

Zajęcia wyjazdowe będą realizowane w siedzibie HAUS, w dniach 12-16.09.2022 r., w Helsinkach – Grupa VII (18 osób).

HAUS

Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) posiada 50-letnie doświadczenie w organizacji szkoleń dla kadry zarządzającej w administracji publicznej w Finlandii oraz dla przedstawicieli administracji innych państw UE. Więcej nt. funkcjonowania Instytutu: https://haus.fi/en/introduction/

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej: https://akademiazarzadzania.ksap.gov.pl/

logo HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny