01.03.2021
Projekty szkoleniowe

Akademia Zarządzania – węgierskie doświadczenia

W marcu br. (01-02 i 10-12.03.2021 r. oraz 08-09. i 24-26.03.2021 r.) dwie grupy uczestników projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej będą brały udział w tygodniowych zdalnych zajęciach szkoleniowych, realizowanych przez National University of Public Service w Budapeszcie (NUPS).

flaga węgierska na tle niebieskiego nieba

Cel zajęć

Celem sesji szkoleniowej online, realizowanej przez partnerską instytucję, jest zapoznanie się z:

  • doświadczeniami w zarządzaniu  w administracji węgierskiej,
  • wypracowanymi przez partnera autorskimi formami i metodami kształcenia,
  • umożliwienie uczestnikom  wykorzystania zasobów eksperckich i naukowych NUPS

oraz:

  • rozwój umiejętności menedżerskich.

Tematyka sesji węgierskiej

W programie sesji:

  • zarządzanie danymi, nowymi technologiami komunikacyjnymi, cyberbezpieczeństwe,
  • trening przywództwa adaptacyjnego.

Uczestnicy

Uczestnikami zajęć są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej.

Forma realizacji

Zajęcia w formule online będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy:

  • 01-02.03. i 10-12.03.2021 r. – Grupa III (20 osób)
  • 08-09.03. i 24-26.03.2021 r. – Grupa IV (21 osób)

Zajęcia, zgodnie z planem, powinny zostać zrealizowane w formie wyjazdowej - sesja w Budapeszcie, jednak w aktualnej sytuacji epidemiologicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online.

NUPS

NUPS – National University of Public Service jest specjalną instytucją szkolnictwa wyższego, która zapewnia kompleksową bazę edukacyjną i szkoleniową dla rozwoju węgierskiej administracji publicznej. NUPS promuje nowoczesne metody nauczania i uczenia się (uczenie się w działaniu) i efektywność uczenia się. Uniwersytet zapewnienia rozwój przywództwa i programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej sektora publicznego na Węgrzech. Więcej na temat NUPS.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii.

logo fińskiego instytutu HAUS   Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (NUPS)

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć