06.10.2021
Projekty szkoleniowe

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej w Kazimierzu Dolnym

W dniach 6-7 października 2021 r. realizowana jest dodatkowa sesja szkoleniowa dla grup 3 i 4, w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.

rynek w Kazimierzu Dolnym

Program

Uczestnicy z gr. 3 i 4, z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z epidemią COVID 19, nie mogli wziąć udziału w mobilności ponadnarodowej (Finlandia i Węgry). Ponieważ nadal obaj partnerzy ponadnarodowi nie przyjmują grup szkoleniowych spoza własnych krajów, zorganizowano dla uczestników ww. grup dodatkową wyjazdową sesję szkoleniową. Na program sesji składają się dwa tematy: Wystąpienia publiczne oraz Strategia i techniki negocjacji.

W ramach obszaru Wystąpienia publiczne, uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

  • storytelling – tworzenie historii dających się wykorzystać w pracy zawodowej (koło podróży bohatera),
  • zarządzanie audytorium – język lidera w trakcie prezentacji, spotkań oraz wystąpień publicznych – kontakt wzrokowy, postawa, gesty,
  • synchronizacja kompetencji werbalnych i niewerbalnych – prezentacje uczestników.

W ramach tematu Strategia i techniki negocjacji szkolenie będzie koncentrować się na zagadnieniach:

  • procesy, techniki, zasady i etapy negocjacji,
  • analiza typowych sytuacji negocjacyjnych,
  • strategie negocjacji,
  • taktyki negocjacyjne (skuteczna negocjacja).

Sesja trwa dwa dni szkoleniowe, 6-7.10.2021 r. i realizowana jest w Kazimierzu Dolnym.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej o projekcie na stronie Akademii Zarządzania.

logo fińskiego instytutu HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny