11.09.2019
Programy i projekty

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

W dniach 10-13 września 2019 r. realizowana jest pierwsza z pięciu zaplanowanych szkoleniowych sesji krajowych w KSAP (grupy I i II) w ramach projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej.

przy stole siedzą trzy osoby

Tematyką pierwszej szkoleniowej sesji krajowej w KSAP jest „Zarządzanie zmianą w jednostkach administracji publicznej”.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Rola lidera w procesie zmian
  • Zarządzanie komunikacją w procesie zmiany
  • Opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi

Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej.

Szkolenie dla każdej z grup trwa dwa dni: 10-11.09.2019 r. – grupa I oraz 12-13.09.2019 r. – grupa II. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 16:00 w siedzibie KSAP.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej o projekcie na stronie Akademii Zarządzania.

logo fińskiego instytutu HAUS   Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (NUPS)

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny