10.02.2022
Nabór

AKADEMIA ZARZĄDZANIA – Spotkania informacyjne, nabór do projektu

Zapraszamy na spotkania informacyjne w trybie online dla ostatniej rekrutowanej grupy (7), w projekcie Akademia Zarządzania – program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej: 15 i 21 lutego br.

połączone 8 dłoni, napis: akademia zarządzania

Zapraszamy na spotkania informacyjne w trybie online dla ostatniej rekrutowanej grupy (7), w projekcie Akademia Zarządzania – program rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej, które odbędą się w następujących terminach:

 • 15.02.2022, godz. 15:00-16:00
 • 21.02.2022, godz. 10:00-11.00

Zgłoszenie na spotkanie

Formularz do zgłoszenia na spotkanie dostępny jest na stronie projektu.

Rekrutacja 

Rekrutacja do projektu AKADEMIA ZARZĄDZANIA realizowana jest do 25 lutego 2022 r. Wszystkie informacje na temat zasad aplikowania do projektu dostępne są na stronie projektu , w zakładce: REKRUTACJA.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji rządowej. Szczegółowe informacje nt. grupy docelowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Program kształcenia

Program dopasowany jest do potrzeb kadry zarządzającej średniego szczebla i obejmuje sesje krajowe oraz zagraniczne w instytucjach partnerskich w Finlandii (HAUS) i na Węgrzech (UPS), w zakresie  następujących obszarów tematycznych:

 • Instrumenty zarządzania sobą, zespołami i projektami
 • Zarządzanie zmianą w jednostkach administracji publicznej
 • Wystąpienia publiczne
 • Prosta polszczyzna w pismach urzędowych
 • Wyszukiwanie informacji
 • Marketing i PR w administracji publicznej
 • Etyka w służbie publicznej i antykorupcja
 • Metody angażowania użytkowników w tworzenie usług publicznych
 • Przywództwo i komunikacja lidera w sektorze publicznym
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie pracą zdalną zespołu

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
 • działanie: 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Kontakt

Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do kontaktu: akademiazarzadania@ksap.gov.pl .

Więcej informacji na stronie projektu: https://akademiazarzadzania.ksap.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy!