04.06.2019
Programy i projekty

Akademia Zarządzania – sesja wyjazdowa w Finlandii

40 uczestników projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej szkoli się w Finnish Institute of Public Management Ltd w Helsinkach. W programie m.in. zarządzanie zespołem, komunikacja i zarządzanie projektami.

prowadzący zajęcia przy ekranie z wyświetloną prezentacją

Wizyta szkoleniowa w Finlandii umożliwi uczestnikom bezpośrednie wykorzystanie zasobów eksperckich i naukowych oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania w administracji fińskiej i wypracowanymi przez partnera specyficznymi formami i metodami kształcenia.

W programie szkolenia:

  • komunikacja,
  • integralne zarządzanie sobą i zarządzanie inteligencją emocjonalną, zarządzanie zespołem,
  • planowanie, monitorowanie, priorytetyzacja zadań, delegowanie zadań i egzekwowanie efektów, zarządzanie projektami.

HAUS

Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) posiada prawie 50-letnie doświadczenie w organizacji szkoleń dla kadry zarządzającej w administracji publicznej w Finlandii oraz dla przedstawicieli administracji innych państw UE. Link do strony HAUS

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Celem projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej (I Stopień - Zarządzanie Operacyjne) - międzynarodowy program podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej jest zwiększenie potencjału administracyjnego i współpracy administracji rządowej z agencjami wykonawczymi i partnerami zewnętrznymi na rzecz lepszej efektywności realizacji celów strategicznych, poprzez poprawę jakości zarządzania, w tym wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej i zarządzania dostępnymi zasobami.

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. zastępcy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

logo fińskiego instytutu HAUS   Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (NUPS)

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny