21.11.2013
Projekty szkoleniowe

Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi

W dniu 21 listopada w siedzibie KSAP odbyła się inauguracja cyklu spotkań w ramach Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi. Podczas Sesji Warsztatowej pt. „Elektroniczne usługi publiczne” zaprezentowane zostały dobre praktyki oraz odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Agenda Sesji dostępna jest tutaj. Akademia jest kontynuacją warsztatów wymiany dobrych praktyk zainicjowanych w roku 2012 przez ZUS oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Widok na salę i siedzących na niej uczestników.

Podczas warsztatu dobre praktyki z dziedziny elektronicznych usług publicznych przedstawili Grzegorz Karaś, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Andrzej Strug, Dyrektor Departamentu Informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowia. Szczegóły dotyczące panelu dyskusyjnego znajdują się w agendzie Sesji.

Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi zamierza wspomagać definiowanie nowych kierunków działań administracji publicznej, mając na celu zwiększenie ich sprawności. Założeniem Akademii jest przenoszenie na grunt administracji publicznej działań na rzecz efektywności stosowanych w sektorze prywatnym. Podczas czterech sesji warsztatowych uczestnicy Akademii wprowadzani będą w metody funkcjonowania stosowane w biznesie, w tym: zarządzanie przez cele, zorientowanie na wyniki, ekonomiczne aspekty wydatkowania środków finansowych oraz poprawa jakości usług. Dzięki współpracy z licznymi partnerami instytucjonalnymi Akademia stanowi platformę do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń zarządczych między podmiotami obu sektorów. Poprzez refleksję nad tradycyjnym modelami działań administracji uczestnicy mają możliwość zapoznania się z menedżerskim modelem zarządzania na poziomie teoretycznym i praktycznym.

Rejestracja na pierwszą Sesję Warsztatową

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć