12.10.2020
Projekty szkoleniowe

Akademia Zarządzania – fińskie doświadczenia online

W dniach 12-16.10.2020 r. oraz 19-23.10.2020 r. dwie grupy uczestników projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej będą brały udział w tygodniowych zajęciach szkoleniowych online, realizowanych przez Finnish Institute of Public Management Ltd w Helsinkach (HAUS).

Uczestnicy projektu podczas zajęć

Cel zajęć

Celem sesji szkoleniowej online, realizowanej przez partnerską instytucję jest zapoznanie się z:

  • innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania w administracji fińskiej,
  • wypracowanymi przez partnera autorskimi formami i metodami kształcenia,
  • umożliwienie uczestnikom  wykorzystania zasobów eksperckich i naukowych HAUS.

Tematyka sesji fińskiej

W programie sesji:

  • komunikacja,
  • integralne zarządzanie sobą i zarządzanie inteligencją emocjonalną, zarządzanie zespołem,
  • planowanie, monitorowanie, priorytetyzacja zadań, delegowanie zadań i egzekwowanie efektów, zarządzanie projektami.

Uczestnicy

Uczestnikami zajęć są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej.

Forma realizacji

Zajęcia w formule online będą realizowane oddzielnie dla każdej grupy:

  • 12-16.10.2020 r. – Grupa III (20 osób)
  • 19-23.10.2020 r. – Grupa IV (20 osób)

Zajęcia zgodnie z planem powinny zostać zrealizowane w formie wyjazdowej – sesja w Helsinkach, jednak w aktualnej sytuacji epidemiologicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online. W zależności od preferencji uczestników – część uczestników będzie uczestniczyła w sesji w siedzibie KSAP, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego, a część z domu bądź miejsca pracy.

HAUS

Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) posiada prawie 50-letnie doświadczenie w organizacji szkoleń dla kadry zarządzającej w administracji publicznej w Finlandii oraz dla przedstawicieli administracji innych państw UE. Więcej nt. funkcjonowania Instytutu na stronie HAUS.

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej

Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej to projekt rozwijania umiejętności i podnoszenia kompetencji zarządczych kadry średniego szczebla zarządzania w administracji publicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) i National University of Public Service (NUPS).

Celem projektu jest:

  • poprawa jakości zarządzania w instytucjach administracji publicznej,
  • wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej administracji publicznej.

Adresat projektu

Projekt obejmuje wsparciem instytucje administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, wojewódzkie i jednostki podległe). Uczestnikami projektu są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej (tj. z-cy dyrektorów departamentów, biur, zespołów; naczelnicy, itd.), wykazujący potrzebę rozwijania umiejętności i podnoszenia wiedzy w zakresie wskazanym w opisie celu projektu.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii.

logo fińskiego instytutu HAUS   Logo węgierskiego uniwersytetu spraw publicznych (NUPS)

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny

Galeria zdjęć