15.09.2021
Projekty szkoleniowe

Akademia Zarządzania – administracja fińska online

W dniach 13-17.09.2021 r. grupa V uczestników projektu Akademia Zarządzania w Administracji Publicznej, bierze udział w tygodniowych zajęciach szkoleniowych online, realizowanych przez Finnish Institute of Public Management Ltd w Helsinkach (HAUS).

Cel zajęć

Celem sesji szkoleniowej online, realizowanej przez partnerską instytucję jest zapoznanie się z:

  • innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania w administracji fińskiej,
  • wypracowanymi przez partnera autorskimi formami i metodami kształcenia,
  • umożliwienie uczestnikom wykorzystania zasobów eksperckich i naukowych HAUS.

Tematyka sesji fińskiej

W programie sesji:

  • komunikacja,
  • integralne zarządzanie sobą i zarządzanie inteligencją emocjonalną, zarządzanie zespołem,
  • planowanie, monitorowanie, priorytetyzacja zadań, delegowanie zadań i egzekwowanie efektów, zarządzanie projektami.

Uczestnicy

Uczestnikami zajęć są przedstawiciele kadry zarządzającej średniego szczebla w instytucjach administracji publicznej.

Forma realizacji

Zajęcia w formule online będą realizowane 13-17.09.2021 r. – Grupa V (19 osób)

Zajęcia zgodnie z planem powinny zostać zrealizowane w formie wyjazdowej (sesja w Helsinkach), jednak w aktualnej sytuacji epidemicznej została podjęta decyzja o organizacji sesji w trybie online - z domu bądź miejsca pracy. Przed wakacjami ta sama forma szkolenia przypadła w udziale grupie IV, która pomimo formy zdalnej szkolenia uznała w 100%, że udało jej się podnieść swoje kompetencje zawodowe. Największą popularnością cieszyły się fińskie “success stories”, zarządzanie zmianą, emocjami i zespołem. Około 70% uczestników oceniło, że znacznie rozwinęło swoją wiedzę w zakresie umiejętności społecznych.

HAUS

Finnish Institute of Public Management Ltd (HAUS) posiada prawie 50-letnie doświadczenie w organizacji szkoleń dla kadry zarządzającej w administracji publicznej w Finlandii oraz dla przedstawicieli administracji innych państw UE. Więcej nt. funkcjonowania Instytutu.

Finansowanie projektu

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie: 4.2. programy mobilności ponadnarodowej.

Więcej na temat projektu na stronie internetowej Akademii.

logo fińskiego instytutu HAUS   logo węgierskiego partnera projektu University of Public Service

logo Funduszy Europejskich, napis Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Polski, napis rzeczpospolita Polska, flaga Unii Europejskiej, napis Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny