15.07.2020
Projekty szkoleniowe

Akademia Zamówień Publicznych – zakończenie I edycji

W dniu 9 lipca br. odbyło się zakończenie I Edycji nowego programu kształcenia KSAP - Akademii Zamówień Publicznych (AZP).

Mężczyzna siedzi przy stole, pisze na kartce. Na stole stoją pieczątki.

Akademia Zamówień Publicznych KSAP to zaawansowany kurs z zakresu szeroko rozumianej problematyki zamówień publicznych.

Celem AZP jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania i prowadzenia postępowań w sposób maksymalizujący prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych rezultatów udzielanego zamówienia.

Program Akademii obejmował 18 dni szkoleniowych (144h dydaktyczne) w podziale na 6 zjazdów.

Uczestnikom ukończenia AZP pogratulował Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk, dr Joanna Knapińska, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Dariusz Koba, koordynator merytoryczny AZP.

Na zakończenie każdy z uczestników przygotował pracę zaliczeniową w postaci prezentacji dotyczącej zamówień publicznych i uwzględniającej wiedzę pozyskaną w trakcie Akademii oraz jej wykorzystanie w realizacji codziennych obowiązków służbowych.

Na jesieni 2020 r. planowana jest II edycja Akademii Zamówień Publicznych i już dziś zapraszamy na nią pracowników urzędów, którzy potrzebują pogłębienia wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

Więcej szczegółowych informacji wkrótce na naszej stronie.