05.10.2021
Projekty szkoleniowe

Akademia Zamówień Publicznych – inauguracja projektu

W dniu 4 października br. rozpoczął się pierwszy zjazd w ramach drugiej edycji Akademii Zamówień Publicznych (AZP).

Celem AZP jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania i prowadzenia postępowań w sposób maksymalizujący prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych rezultatów udzielanego zamówienia.

Program zakłada realizację 18 dni szkoleniowych w podziale na 5 zjazdów.

16 uczestników Akademii przywitał Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk oraz dr Joanna Knapińska, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Następnie Dariusz Koba, koordynator merytoryczny AZP, wprowadził uczestników w zagadnienia Akademii.

Więcej na temat Akademii Zamówień Publicznych.