15.01.2020
Programy i projekty

Akademia Zamówień Publicznych – inauguracja projektu

W dniu 13 stycznia br. rozpoczął się pierwszy zjazd w ramach nowego programu kształcenia Akademia Zamówień Publicznych (AZP).

uczestnicy podczas otwarcia Akademii

Celem AZP jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania i prowadzenia postępowań w sposób maksymalizujący prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych rezultatów udzielanego zamówienia.

Program zakłada realizację 18 dni szkoleniowych w podziale na 6 zjazdów.

18 uczestników Akademii przywitał Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk oraz Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Joann Knapińska, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

W trakcie swojego wystąpienia Prezes Hubert Nowak wygłosił krótki wykład „Zdiagnozowane przez wykonawców bariery w dostępie do rynku zamówień publicznych i propozycje rozwiązań w nowym Pzp”.

Następnie Dariusz Koba, koordynator merytoryczny AZP, wprowadził uczestników w zagadnienia Akademii.

Galeria zdjęć