21.11.2019
Projekty szkoleniowe

Akademia Zamówień Publicznych

Zapraszamy do udziału w nowym programie kształcenia Akademia Zamówień Publicznych (AZP). Zajęcia rozpoczynają się w styczniu 2020 r. Na zgłoszenia czekamy do 4 stycznia 2020 r.

Mężczyzna siedzi przy stole, pisze na kartce. Na stole stoją pieczątki.

Akademia Zamówień Publicznych KSAP jest zaawansowanym kursem z zakresu szeroko rozumianej problematyki zamówień publicznych:

  • uczy racjonalnego i efektywnego podejścia do zamówień publicznych,
  • nie skupia się na interpretacji aktualnych przepisów prawa,
  • uczy patrzenia na procedury przetargowe przez pryzmat celu, jakim jest realizacja zamówienia na najkorzystniejszych ekonomicznie warunkach.

Celem AZP jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania i prowadzenia postępowań w sposób maksymalizujący prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych rezultatów udzielanego zamówienia.

Do udziału w AZP zapraszamy pracowników urzędów, którzy potrzebują pogłębienia wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

Program

Program Akademii:

  • uwzględnia treści nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, 
  • obejmuje zagadnienia zdefiniowane przez projekt Europejskich ram kompetencyjnych (European Competency Framework ECF) dla nabywców publicznych. 

Akademia to 18 dni szkoleniowych (144 godziny dydaktyczne) w podziale na sześć zjazdów.

Zobacz szczegółowy program AZP.

Cena

Koszt udziału w AZP to 5400 zł netto.

Rekrutacja

Zgłoszenia do AZP przyjmujemy:

  • do dnia 4 stycznia 2020 r. lub do momentu wyczerpania miejsc
  • za pośrednictwem internetowego systemu rejestracji na szkolenia ISRNS na stronie www.ksap.gov.pl/isrns

Kontakt

Wszelkich informacji nt. Akademii Zamówień Publicznych udziela Anna Turowska, koordynator AZP:

Pliki do pobrania