04.05.2021
Informacje

Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej

Dyrektor Wojciech Federczyk i minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka 4 maja br. podpisali list intencyjny ws. współpracy w zakresie organizacji Akademii Transformacji Energetyczno-Klimatycznej.

Dyrektor KSAP i Minister klimatu i środowiska siedzą przy stole

Akademia Transformacji Energetyczno-Klimatycznej (ATEK) to nowatorski projekt edukacyjny, który będzie realizowany we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, Strony zadeklarowały współpracę polegającą na:

  • stworzeniu wspólnej oferty edukacyjnej odpowiadającej kompetencjom stron oraz zaspokojeniu potrzeb kadrowych w administracji w zakresie realizacji polityki energetyczno-klimatycznej,
  • nawiązaniu współpracy z innymi jednostkami i instytucjami w celu zapewnienia odpowiedniej wiedzy merytorycznej, umiejętności i doświadczeń uczestnikom ATEK,
  • podjęciu działań organizacyjnych, w  tym pozyskanie źródła finansowania, pozwalających na uruchomienie ATEK,
  • promocji ATEK.

Galeria zdjęć