29.11.2021
Projekty szkoleniowe

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego – 10 lat programu. Wirtualna konferencja jubileuszowa

W dniu 26 listopada 2021 r. odbyła się konferencja jubileuszowa „Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego – 10 lat programu”. Uroczystość podsumowująca pierwszą dekadę realizacji wspólnego programu KSAP i MSZ, zorganizowana została, ze względów epidemicznych, w formule online.

slajd tytułowy

Powstanie Akademii

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW) została powołana podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w 2011 r. w Warszawie.

Deklaracja Szczytu Partnerstwa Wschodniego

Cel programu

Celem programu Akademii jest kształtowanie profesjonalnej kadry urzędniczej, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania przemian w krajach Partnerstwa Wschodniego, przy wykorzystaniu polskich doświadczeń i dobrych praktyk w ww. Zakresie.

W ramach programu organizowane są każdego roku specjalistyczne szkolenia dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program konferencji

Program

Konferencję otworzył dyrektor KSAP, dr Wojciech Federczyk. Prelegenci konferencji, Podsekretarz stanu w MSZ – Paweł Jabłoński, Szef Służby Cywilnej - Dobrosław Dowiat – Urbański oraz dyrektor koordynującego implementację programu Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ – Marek Kuberski podkreślali wagę programu w kształtowaniu relacji z krajami Partnerstwa Wschodniego na gruncie współpracy i dzielenia się doświadczeniami.

Minister Paweł Jabłoński zaznaczył, że program jest inicjatywą flagową polskiej polityki zagranicznej na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego. Powołując się na wspólnotę doświadczeń Rzeczypospolitej Polskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego, minister P. Jabłoński podkreślił wagę wzajemnego dzielenia się doświadczeniem i dobrymi praktykami w dążeniu do budowania stabilnej i bezpiecznej przyszłości naszych narodów, w zmieniających się dynamicznie warunkach geopolitycznych.

Szef Służby Cywilnej, przypomniał o znaczeniu wpływu ustawicznego kształcenia na efektywność administracji publicznej i jej zdolność reagowania na pojawiające się wyzwania. Jak zaznaczył, pakiety szkoleniowe są obecnie częścią każdej zmiany i reformy wprowadzanej w nowoczesnych państwach, co świadczy o rozumieniu przez administrację zależności pomiędzy efektywnym wprowadzaniem zmian oraz koniecznością dysponowania przeszkolonymi i kompetentnymi kadrami.

W programie konferencji zaplanowano także panel, którego uczestnicy, Katarzyna Woś (KSAP), dr Łukasz Świetlikowski (KPRM) i Krzysztof Banaś (KPRM), zaangażowani w bezpośrednią realizację kolejnych edycji projektu, przedstawili główne założenia i dotychczasowe osiągnięcia we wdrażaniu programu.

Konferencję podsumowały wystąpienia Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Partnerstwa Wschodniego, Małgorzaty Łatkiewicz-Pawlak oraz zaproszonych gości: Ambasador Królestwa Szwecji ds. Partnerstwa Wschodniego, Anny Westerholm oraz specjalnego przedstawiciela Biura Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec ds. Partnerstwa Wschodniego, Hansa-Jurgena Heimsoetha.

Partnerzy o wydarzeniu

Publikacja w Serwisie Służby Cywilnej.

Uczestnicy konferencji

W konferencji wzięli udział liczni goście z kraju oraz z zagranicy - członkowie korpusu dyplomatycznego, absolwenci programu, eksperci prowadzący zajęcia w AAPPW a także osoby zainteresowane ideą programu.

Wartość dodana programu

Sieć partnerska – peer learning
Szkolenia w ramach Akademii służą wzajemnej wymianie informacji i doświadczeń między uczestnikami szkolenia z krajów partnerskich, dzieleniu się najlepszymi praktykami oraz nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów.

Dodatkowe aspekty programu podkreślane przez uczestników szkoleń oraz ekspertów to:

  • wymiana wiedzy,  
  • nowe umiejętności i kompetencje uczestników,  
  • możliwość późniejszych kontaktów z ekspertami (rozwiązywanie problemów),  
  • kontakty robocze administracji PL i krajów PW,  
  • kontakty robocze pomiędzy administracjami krajów PW (aspekt często wskazywany przez uczestników),  
  • porównanie doświadczeń w środowisku międzynarodowym.  

Finansowanie programu

Program jest finansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Partnerstwo Wschodnie

Więcej na temat Partnerstwa Wschodniego.

Więcej na temat programu Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego.

Kontakt

KSAP.EPacademy@ksap.gov.pl

logo polskiej pomocy logo MSZ logo Partnerstwa Wschodniego

 

Pliki do pobrania

Galeria zdjęć