17.09.2012
Projekty szkoleniowe

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

od lewej Dyrektor KSAP Jacek Czaputowicz mówi do mikrofonu obok siedzą, Bogusław Wind, Marcin Skowicz, Ryszard Rapacki

Od 17 do 28 września br. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej organizuje czwartą już z kolei edycję szkoleń w ramach Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. Przedsięwzięcie realizowane jest przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i finansowane jest ze środków Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej.

Obecna edycja szkoleń zatytułowana jest Otoczenie gospodarcze systemu finansów publicznych. Szkolenie przeznaczone jest dla urzędników administracji publicznej z krajów Partnerstwa Wschodniego. Zajęcia mają za zadanie nauczenie umiejętności posługiwania się podstawowym zestawem narzędzi pozwalających właściwie odczytywać treść i konsekwencje zjawisk występujących we współczesnej gospodarce rynkowej, ułatwić pełniejsze zrozumienie mechanizmów i sił napędowych dzisiejszej gospodarki i współzależności między różnymi jej częściami składowymi, w tym na szczeblu mikro- i makroekonomicznym a także w skali krajowej i międzynarodowej.

W szkoleniu bierze udział 23 uczestników z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

 

Program jest realizowany przez MSZ i KSAP ze środków „Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP”.

Eastern Partnership Academy of Public Administration
The Project is co-financed by the Polish development cooperation programme 2011 of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

Galeria zdjęć