24.05.2021
Projekty szkoleniowe

Administracja publiczna w Polsce – zadania i obowiązki

Przedstawiciele Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej w Charkowie, filii Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, wezmą udział w drugiej edycji seminarium z cyklu „Administracja publiczna w Polsce – zadania i obowiązki”. Projekt jest realizowany przez KSAP we współpracy z Fundacją Liderzy Przemian.

flaga Ukrainy

Drugie w roku bieżącym seminarium z cyklu „Administracja publiczna w Polsce – zadania i obowiązki” odbędzie się w dniach od 25 do 27 maja br. Projekt jest realizowany przez KSAP we współpracy z Fundacją Liderzy Przemian. Uczestnikami seminarium są słuchacze (studenci i doktoranci) oraz pracownicy Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej w Charkowie, stanowiącego filię Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy.

Cel

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników ze strukturą, organizacją i zadaniami polskiej administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami. 

Program

Program szkolenia przygotowany został we współpracy z ekspertami z m.in.: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami: system i organizacja administracji publicznej w Polsce, integracja europejska oraz funkcjonowanie Polski jako członka Unii Europejskiej, polityka antykorupcyjna, polityka inwestycyjna w kontekście wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz współpraca instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi. Zostaną także przeprowadzone warsztaty nt. metody Design Thinking - projektowania usług i rozwiązań w oparciu o diagnozę potrzeb użytkowników, z uwzględnieniem specyfiki usług w administracji publicznej.

Ze względu na sytuację epidemiczną, seminarium zostanie zorganizowane w formule on-line.

Projekt dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu Study Tours to Poland, realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian.

logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, nazwa fundacji i dwie flagi: polska i amerykańska   logo Fundacji Liderzy Przemian   logo Study Tours to Poland