27.04.2021
Projekty szkoleniowe

Administracja publiczna w Polsce – zadania i obowiązki

W dniach od 27 do 29 kwietnia br., KSAP, we współpracy z Fundacją Liderzy Przemian, organizuje kolejną edycję seminarium szkoleniowego pt. „Administracja publiczna w Polsce – zadania i obowiązki”. Uczestnikami seminarium są słuchacze (studenci i doktoranci) oraz pracownicy Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej w Odessie, stanowiącego filię Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy.

Flaga Ukrainy na tle niebieskiego nieba.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników ze strukturą, organizacją i zadaniami polskiej administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami. 

W programie zaplanowano następujące zagadnienia: system i organizacja administracji publicznej w Polsce, integracja europejska oraz funkcjonowanie Polski jako członka Unii Europejskiej, polityka antykorupcyjna, polityka inwestycyjna w kontekście wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz współpraca instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi.

W części warsztatowej seminarium uczestnicy zapoznają się z metodą Design Thinking – projektowania usług i rozwiązań w oparciu o diagnozę potrzeb użytkowników, z uwzględnieniem specyfiki usług w administracji publicznej.

Program szkolenia przygotowany został we współpracy z ekspertami z min.: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ze względu na sytuację epidemiczną, seminarium zorganizowano w formule on-line.

Projekt dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu Study Tours to Poland, realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian.

logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, nazwa fundacji i dwie flagi: polska i amerykańska   logo Fundacji Liderzy Przemian   logo Study Tours to Poland

Galeria zdjęć