22.06.2021
Projekty szkoleniowe

„Administracja publiczna w Polsce” – seminarium dla przedstawicieli Rówieńskiej Obwodowej Administracji Publicznej (Ukraina)

W dniach od 22 do 24 czerwca br., Krajowa Szkoła, we współpracy z Fundacją Liderzy Przemian, organizuje seminarium szkoleniowe pt. „Administracja publiczna w Polsce – zadania i obowiązki”. Uczestnikami seminarium są pracownicy Obwodowej Administracji Publicznej w Równem, na Ukrainie.

flaga Ukrainy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze strukturą, organizacją i zadaniami polskiej administracji publicznej, jej osiągnięciami oraz stojącymi przed nią wyzwaniami w zakresie wdrażania nowoczesnych standardów pracy i zarządzania. Ważnym aspektem seminarium jest wzajemne dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Program

W programie zaplanowano następujące zagadnienia:

  • system i organizacja administracji publicznej w Polsce,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej,
  • cyfryzacja oraz implementacja nowoczesnych rozwiązań IT w administracji publicznej,
  • dostęp do informacji publicznej,
  • współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej.

Część warsztatowa seminarium składać się będzie z trzech sesji dotyczących wystąpień publicznych, podczas których uczestnicy szkolenia będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie wystąpień przed audytorium na żywo oraz online, przed kamerami.

Program szkolenia przygotowany został we współpracy z ekspertami z m.in.: Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Zdrowia, a także ekspertami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.

Ze względu na sytuację epidemiczną, seminarium odbywa się w formule on-line.

Finansowanie

Projekt dofinansowano ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Programu Study Tours to Poland, realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian.

logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, nazwa fundacji i dwie flagi: polska i amerykańska   logo Fundacji Liderzy Przemian   logo Study Tours to Poland