16.03.2020
Informacje

Administracja publiczna od kuchni

Słuchacze KSAP zakończyli drugi krajowy staż administracyjny. Staże organizowane są w instytucjach administracji publicznej szczebla centralnego i wojewódzkiego. W tym roku największym zainteresowaniem cieszyły się Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Finansów.

Budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Tuż przed zakończeniem kształcenia, słuchacze KSAP wrócili z drugiego stażu krajowego. Przez 8 tygodni zdobywali doświadczenie w krajowych jednostkach administracji publicznej szczebla centralnego. Pierwszy staż, również 8-tygodniowy, odbyli w 2019 r.

Miejsca stażowe w 2020 r.:

 • Centrum Łukasiewicz
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Ministerstwo Cyfryzacji
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Ministerstwo Klimatu
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów