15.03.2023
Informacje

Absolwenci KSAP publikują w kwartalniku Analizy Międzynarodowe

Paulina Bukowska i Kamil Kalus znaleźli się w gronie autorów najnowszego numeru Analiz Międzynarodowych. Głównym tematem numeru jest współpraca w regionie szeroko rozumianej Europy Środkowej i Wschodniej, czyli w obszarze Trójmorza.

okładka publikacji

Absolwenci KSAP opublikowali teksty:

  • Kamil Kalus – Unijna perspektywa Bałkanów Zachodnich w zarysie. Czy dojdzie do rozszerzenia Unii Europejskiej? Szanse i zagrożenia oraz implikacje dla Polski
  • Paulina Bukowska – Prawnomiędzynarodowa problematyka migracji, uchodźstwa i osób wewnętrznie przesiedlonych jako wyzwanie XXI wieku i czasów zagrożeń hybrydowych. Jaka powinna być polityka UE/PR?

Zapraszamy do lektury  Analiz Międzynarodowych .