19.10.2023
Projekty szkoleniowe

AAPPW 2023 – wizyty studyjne w służbie cywilnej

W dniach od 9 do 20 października 2023 r. realizowany jest pierwszy moduł, w tegorocznej, XIII edycji Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego, “Wizyty studyjne w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego”.

uczestnicy projektu w auli KSAP

Partner merytoryczny projektu

Partnerem merytorycznym projektu jest Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Cel projektu

Szkolenie ma na celu wsparcie działań usprawniających funkcjonowanie państwa i wdrażanie zasad dobrego rządzenia w krajach PW, poprzez modernizację systemu służby cywilnej, w zainteresowanych współpracą krajach PW oraz przy wykorzystaniu polskich doświadczeń i dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi.

Uczestnicy

W projekcie udział biorą reprezentanci urzędów administracji publicznej (ministerstw, kancelarii prezydenta, kancelarii premiera oraz instytucji zarządzających służbą cywilną), z pięciu krajów Partnerstwa Wschodniego – Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Na co dzień praca uczestników jest związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi, m.in. z projektowaniem, wdrażaniem i ewaluacją polityki szkoleniowej oraz rozwoju zawodowego, rekrutacją i selekcją, ocenami pracowniczymi, motywacją, odpowiedzialnością dyscyplinarną, kwestiami związanymi ze stosunkiem pracy pracowników administracji publicznej, z podnoszeniem jakości zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą, zarządzania procesowego, zarządzania przez cele oraz zarządzania jakością.

Program

W czasie modułu wizyt studyjnych urzędnicy z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW) zapoznają się z rozwiązaniami z obszaru polityki kadrowej, stosowanymi w polskiej służbie cywilnej. Program obejmuje:

 • 1-dniowe szkolenie z zakresu polskiego systemu służby cywilnej (zasady naboru, wynagradzania, system szkoleń i rozwoju zawodowego, standardy ZZL, etyka, itp) oraz roli KSAP, a także prezentację systemu ZZL w służbie cywilnej w krajach uczestników;
 • 7 dni wizyt studyjnych w komórkach odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędach administracji rządowej w Warszawie - mających na celu przekazanie przez polskich specjalistów/praktyków, informacji i doświadczeń z zakresu stosowanych w urzędzie rozwiązań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym m.in.: polityka szkoleniowa, rozwój zawodowy urzędników, analiza potrzeb szkoleniowych, rekrutacja, motywacja, ocena, well-being etc.), a także aktywny udział w wybranych procesach kadrowych;
 • Wizytę studyjną w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, której celem jest zapoznanie uczestników z praktyką zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej na poziomie regionu oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie;
 • 1-dniowe spotkanie podsumowujące wizyty studyjne w urzędach administracji rządowej z udziałem uczestników programu i ich opiekunów, w celu wymiany doświadczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych uczestników i ewaluacji programu;
 • program kulturalny, mający na celu przybliżenie kultury i historii Polski (instytucje kultury w Warszawie i Krakowie).

Uczestnicy w krajów Partnerstwa Wschodniego goszczą w instytucjach:

 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Transportu Kolejowego

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej na temat AAPPW
O projekcie w Serwisie Służby Cywilnej

logo polskiej pomocy

logo KPRM logo MSZ  

logo Eastern Partnership

Galeria zdjęć