15.11.2023
Projekty szkoleniowe

AAPPW 2023. Wdrażanie polityki regionalnej – polskie dobre praktyki

W dniach 6-9 listopada 2023 r. KSAP zrealizował program drugiego modułu szkoleniowego tegorocznej, XIII edycji Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego. Seminarium “Wdrażanie polityki regionalnej – polskie dobre praktyki”, poświęcone tematyce planowania i wdrażania strategii rozwoju regionalnego, adresowane było do urzędników centralnej oraz regionalnej administracji publicznej Ukrainy.

uczestnicy projektu podczas zajęć

Cele szkolenia

Szkolenie miało na celu wsparcie administracji ukraińskiej w zakresie planowania i wdrażania polityki regionalnej, zarówno w skali całego państwa jak i na poziomie lokalnym.

Partner merytoryczny projektu

Partnerem merytorycznym projektu był Pełnomocnik Rządu ds. polsko – ukraińskiej współpracy rozwojowej  oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uczestnicy

W projekcie wzięli udział reprezentanci urzędów centralnej oraz obwodowej administracji publicznej Ukrainy. Na co dzień praca uczestników jest związana z planowaniem, wdrażaniem oraz monitorowaniem i ewaluacją strategii rozwoju, zarówno w obwodach jak i w skali całego państwa.

Program

W ramach programu szkolenia uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami z obszaru planowania, stosowanymi w Polsce. Program obejmował między innymi:

  • Szkolenie z zakresu planowania i wdrażania polityki rozwoju regionalnego, obejmujące zagadnienia zarządzania strategicznego w Polsce - celów, priorytetów kierunków działań i instrumentów polityki regionalnej w Polsce oraz Krajowej Polityki Miejskiej, współpracy z regionami w procesie realizacji polityki regionalnej, współpracy transgranicznej, a także blok poświęcony polityce spójności oraz systemom monitorowania i ewaluacji polityk krajowych i UE;  
  • Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, którego celem było zapoznanie uczestników z założeniami, charakterem i przedsięwzięciami realizowanymi w ramach współpracy metropolitalnej w obszarze Metropolii Warszawskiej;
  • Spotkanie z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczące instrumentów finansowych wspomagania rozwoju regionalnego;
  • Szkolenie z zakresu systemu samorządu terytorialnego w kontekście wdrażania strategii rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym;
  • 1-dniową wizytę studyjną w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim podczas której uczestnicy zapoznali się ze strategią, programami i instrumentami wdrażania polityki rozwoju regionalnego w województwie lubelskim. Podczas wizyty uczestnicy spotkali się z wicemarszałkiem województwa oraz przedstawicielami Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL, a poruszana podczas spotkania tematyka dotyczyła min. współpracy przygranicznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą w zakresie rozwoju regionalnego.

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Projekt ma na celu wsparcie działań usprawniających funkcjonowanie państwa i wdrażanie zasad dobrego rządzenia w krajach PW, poprzez modernizację systemu służby cywilnej, w zainteresowanych współpracą krajach PW oraz przy wykorzystaniu polskich doświadczeń i dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi. 

Finansowanie programu

Program jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej na temat AAPPW

O projekcie na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

logo polskiej pomocy

logo MSZ   logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

logo Eastern Partnership

Galeria zdjęć