06.12.2022
Projekty szkoleniowe

AAPPW 2022 – Wizyty studyjne w służbie cywilnej

W dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2022 r. realizowany jest piąty, ostatni moduł w tegorocznej, XII edycji Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego – “Wizyty studyjne w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej  krajów Partnerstwa Wschodniego”.

Uczestnicy i prelegenci szkolenia podczas otwarcia

Partner merytoryczny projektu

Partnerem merytorycznym projektu jest Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Cel projektu

Szkolenie ma na celu wsparcie działań usprawniających funkcjonowanie państwa i wdrażanie zasad dobrego rządzenia w krajach PW, poprzez modernizację systemu służby cywilnej w zainteresowanych współpracą krajach PW oraz przy wykorzystaniu polskich doświadczeń i dobrych praktyk zarządzania kadrami. 

Uczestnicy

W projekcie udział biorą reprezentanci urzędów państwowych (ministerstw, kancelarii prezydenta, bądź instytucji zarządzających służbą cywilną) z pięciu krajów PW - Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Na co dzień praca uczestników jest związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi, m.in. z projektowaniem, wdrażaniem i ewaluacją polityki szkoleniowej oraz rozwoju zawodowego, rekrutacją i selekcją, ocenami pracowniczymi, motywacją, odpowiedzialnością dyscyplinarną, kwestiami związanymi ze stosunkiem pracy pracowników administracji publicznej, z podnoszeniem jakości zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą, zarządzania procesowego, zarządzania przez cele, zarządzania jakością.

Program

W czasie modułu szkoleniowego urzędnicy z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW) zapoznają się z rozwiązaniami z obszaru polityki kadrowej stosowanymi w polskiej służbie cywilnej. Program  obejmuje:

 • 1-dniowe szkolenie z zakresu polskiego systemu służby cywilnej (zasady naboru, wynagradzania, system szkoleń i rozwoju zawodowego, standardy ZZL, etyka, itp), a także roli KSAP;
 • 7 dni wizyt studyjnych w komórkach odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędach administracji rządowej w Warszawie - mających na celu przekazanie przez polskich specjalistów/praktyków, informacji i doświadczeń z zakresu stosowanych w urzędzie rozwiązań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (w tym m.in.: polityka szkoleniowa, rozwój zawodowy urzędników, analiza potrzeb szkoleniowych, rekrutacja, motywacja, ocena, well-being etc.), a także aktywny udział w wybranych procesach kadrowych, jak rekrutacja i ocena pracownicza;
 • 1-dniowe spotkanie podsumowujące wizyty studyjne w urzędach administracji rządowej z udziałem uczestników programu i ich opiekunów, w celu wymiana doświadczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych uczestników i ewaluacja programu;
 • wizyty w instytucjach administracji publicznej;
 • program kulturalny mający na celu przybliżenie kultury i  historii Polski oraz Warszawy (wycieczka po Warszawie, muzea).

Uczestnicy w krajów Partnerstwa Wschodniego goszczą w instytucjach:

 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Transportu Kolejowego

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Program Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW), realizowany od 2011 roku, został stworzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem Programu jest wzmocnienie administracji publicznej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych modułów szkoleniowych dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Program jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Więcej na temat AAPPW.

logo polskiej pomocy Logo KPRM logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych logo Eastern Partnership

 

Galeria zdjęć