23.06.2010
Informacje

23 czerwca 2010 r. miało miejsce zakończenie Studium Edukacji Ekonomicznej.

Zdjęcie grupowe na schodach

Wręczono dyplomy 36 absolwentom, którzy zdali pomyślnie egzamin i ukończyli roczną naukę.

Studium Edukacji Ekonomicznej zostało zorganizowane wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim jako projekt zakładający przeszkolenie grupy urzędników kierowniczego szczebla nie posiadających wykształcenia ekonomicznego. Ukończenie Studium powinno pozwolić na podniesienie jakości i poprawę merytorycznej wartości decyzji podejmowanych przez absolwentów w ich działalności zawodowej, a tym samym spowoduje, na swoją miarę, wzrost sprawności działania i efektywności administracji publicznej.

Nauczycielami byli teoretycy i praktycy, a trwające rok i obejmujące niemal 300 godzin zajęć studia zostały zaprojektowane tak, by jak najlepiej połączyć wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Poszczególne zajęcia w ramach Studium łączyły elementy wykładu, konwersatorium, warsztatów, gier sytuacyjnych i rozwiązywania studiów przypadku, by jak najlepiej przedstawić omawiane zagadnienia. Specjalnie na potrzeby Studium stworzone zostały specjalne materiały szkoleniowe, dopasowane do potrzeb uczestników i specyfiki pracy urzędnika.

Studium było finansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej a udział w nim był nieodpłatny.

Galeria zdjęć