17.11.2016
Informacje

120 lat naukowego zarządzania, wnioski dla gospodarki i administracji

16 listopada br. odbyła się konferencja organizowana wspólnie przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Patronat nad konferencją objął Tadeusz Woźniak, Przewodniczący Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

Grafika przedstawia Pięć grup osób które stoją w narysowanych kółkach którzy są połączeniu narysowanymi strzałkami

Żadne bogactwa nie dadzą podstaw bytu narodowi samodzielnemu, bez pracy wydajnej i dobrze zorganizowanej.

Karol Adamiecki (1866-1933)

Teoria i praktyka

Celem konferencji było przedstawienie wyzwań, szczególnie w kontekście administracji publicznej, przed którymi stoi obecnie nauka o zarządzaniu. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dobre praktyki przenoszone pomiędzy sferami życia gospodarczego i publicznego.

120 lat nauk o zarządzaniu w Polsce

Konferencja była zwieńczeniem obchodów 120-lecia nauk o zarządzaniu w Polsce. Obchody te zostały uroczyście zapoczątkowane w marcu bieżącego roku przez IV Kongres Nauk o Zarządzaniu, odbywający się pod hasłem przewodnim: „Inspiracje i innowacyjność nauk o zarządzaniu. 120 lat polskich doświadczeń”. Rozwój naukowego zarządzania jest ściśle związany z nazwiskiem Karola Adamieckiego, profesora Politechniki Warszawskiej, światowej sławy polskiego teoretyka i praktyka zarządzania, którego 150 rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku.

Patronat

Patronat nad konferencją objął Tadeusz Woźniak, Przewodniczący Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

Program


09:30 – 10:00   Otwarcie

Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Zbigniew Kledyński, Prorektor Politechniki Warszawskiej w kadencji 2012-2016
Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej


10:00 – 11:00   I Sesja

Dorobek Karola Adamieckiego ze współczesnej perspektywy
prof. dr hab. inż. Michał Trocki, SGH, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Wyzwania współczesnego zarządzania biznesowego i publicznego
prof. dr hab. Bogdan Nogalski, przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN


11:00 – 11:15   Przerwa


11:15 – 12:45   II Sesja

Foresight w zarządzaniu strategicznym
prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

Zarządzanie w społeczeństwie ryzyka
dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Wydział Zarządzania PW

Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki
dr hab. inż. Katarzyna Rostek prof. PW, Wydział Zarządzania PW, dr Agnieszka Skala Wydział Transportu PW


12:45 – 13:00   Przerwa


13:00 – 14:30   III Sesja

Dojrzałość i doskonałość organizacji
dr hab. inż. Anna Kosieradzka prof. PW, Wydział Zarządzania PW

Zarządzania strategiczne - dobre praktyki z biznesu dla administracji
prof. dr hab. Grażyna Gierszewska, Wydział Zarządzania PW

Algorytmy, gęste dane i przyszłość zarządzania w organizacjach
prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN


14:30 – 15:00   Dyskusja i zamknięcie obrad


Rada Programowa

  • dr Wojciech Federczyk, Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
  • dr hab. inż. Anna Kosieradzka prof. PW, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania PW
  • prof. dr hab. Bogdan Nogalski, przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
  • dr hab. inż. Katarzyna Rostek prof. PW, Prodziekan ds. Studiów Wydziału Zarządzania PW
  • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. PW, Dziekan Wydziału Zarządzania PW

Organizatorzy

  • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
  • Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Współorganizatorzy

  • Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk
  • Rada Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów

logo KSAP logo Politechniki Warszawskiej

Wideo