Polecamy

Nasza oferta

Kształcenie stacjonarne

Kształcenie w KSAP zapewnia:

  • wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnej administracji
  • staże zawodowe: krajowe i zagraniczne
  • intensywną naukę języków obcych
  • wizyty studyjne.
Czytaj więcej

Szkolenia dla administracji

Proces kształcenia ustawicznego ma na celu uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych co bezpośrednio wpływa na dalszy rozwój kariery w administracji publicznej czy zapewnienie stabilności zatrudnienia.  

Czytaj więcej

Współpraca międzynarodowa

KSAP funkcjonuje na arenie międzynarodowej, stawiając na dialog i wymianę doświadczeń z wieloma podmiotami zagranicznymi - jednostkami administracji publicznej, odpowiednikami KSAP czy organizacjami międzynarodowymi.

Czytaj więcej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - Kształcimy do służby Rzeczypospolitej

Historia szkoły

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) utworzona przez rząd Tadeusza Mazowieckiego funkcjonuje od 1991 roku. Powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych. Szkoła podlega Prezesowi Rady Ministrów, działając w oparciu o ustawę o Krajowej Szkole z 14 czerwca 1991 roku.

Kształcenie

KSAP kształci profesjonalnych urzędników służby cywilnej. Realizuje program nauczania, który ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych, eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej.

Prestiż

 „Słuchacze Szkoły są do niej rekrutowani na równych, jednakowych dla wszystkich, sprawiedliwych i nie przewidujących żadnych przywilejów zasadach. Nauka w niej wymaga pracowitości, inicjatywy i zaangażowania. Jeżeli jej absolwenci mają zaliczać się do elity, to ma to być elita poświęcenia, wierności, odpowiedzialności i służby. Tylko taka elita może mieć jakiekolwiek znaczenie dla państwa polskiego.” – uważa Dyrektor KSAP Jan Pastwa.

Kariera

Kształcenie w KSAP zapewnia absolwentom znakomity początek w rozwoju ich profesjonalnej kariery w administracji publicznej. Zdobyte dyplomy uprawniają do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej. Absolwenci KSAP pracują na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą.

Programy

W celu intensyfikacji działań na rzecz modernizacji administracji publicznej KSAP realizuje innowacyjne projekty wprowadzające nowoczesne metody zarządzania oraz upowszechniające dobre praktyki w administracji publicznej promujące pro-efektywne wykonywanie zadań publicznych, zarówno w kraju jak i za granicą.