Polecamy

Nasza oferta

logo kształcenie stacjonarne

Kształcenie stacjonarne

Kształcenie w KSAP zapewnia:

  • wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnej administracji
  • staże zawodowe: krajowe i zagraniczne
  • intensywną naukę języków obcych
  • wizyty studyjne.
Czytaj więcej
logo szkolenia dla administracji

Szkolenia dla administracji

Proces kształcenia ustawicznego ma na celu uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych co bezpośrednio wpływa na dalszy rozwój kariery w administracji publicznej czy zapewnienie stabilności zatrudnienia.  

Czytaj więcej
logo współpraca Międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

KSAP funkcjonuje na arenie międzynarodowej, stawiając na dialog i wymianę doświadczeń z wieloma podmiotami zagranicznymi - jednostkami administracji publicznej, odpowiednikami KSAP czy organizacjami międzynarodowymi.

Czytaj więcej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - Kształcimy do służby Rzeczypospolitej

Historia szkoły

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) utworzona przez rząd Tadeusza Mazowieckiego funkcjonuje od 1991 roku. Powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych. Szkoła podlega Prezesowi Rady Ministrów, działając w oparciu o ustawę o Krajowej Szkole z 14 czerwca 1991 roku.

Kształcenie

KSAP kształci profesjonalnych urzędników służby cywilnej. Realizuje program nauczania, który ma charakter interdyscyplinarny i przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych, eksperckich i menedżerskich w administracji publicznej.

Staże

Staże krajowe: dwa w czasie kształcenia, po 8 tygodni każdy, organizowane w centralnych urzędach administracji publicznej.
Staże zagraniczne: 6 tygodni, w zdecydowanej większości organizowane w instytucjach administracji publicznej państw Unii Europejskiej. Umożliwiają zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym oraz poznanie metod działania administracji w innych krajach.

Kariera

Kształcenie w KSAP zapewnia absolwentom znakomity początek w rozwoju ich profesjonalnej kariery w administracji publicznej. Zdobyte dyplomy uprawniają do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej. Absolwenci KSAP pracują na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą.

Programy

W celu intensyfikacji działań na rzecz modernizacji administracji publicznej KSAP realizuje innowacyjne projekty wprowadzające nowoczesne metody zarządzania oraz upowszechniające dobre praktyki w administracji publicznej promujące pro-efektywne wykonywanie zadań publicznych, zarówno w kraju jak i za granicą.