Kursy językowe

Chcesz:

 • rozpocząć naukę języka obcego?
 • odświeżyć swoją wiedzę i umiejętności językowe nabyte kilka lat temu?
 • opanować język obcy na poziomie zaawansowanym lub specjalistycznym?
 • odbyć kurs językowy dostosowany do Twoich potrzeb zawodowych?
 • uczyć się wspólnie z osobami pracującymi w administracji?

Jeśli tak, oferta językowa KSAP jest ofertą właśnie dla Ciebie! 

Znajdź kurs w wyszukiwarce szkoleń

Kursy z języków

 • angielskiego
 • francuskiego
 • niemieckiego
 • rosyjskiego

Formy kursów

 • semestralne kursy językowe
 • specjalistyczne warsztaty językowe
 • intensywne treningi językowe
 •   wakacyjne kursy językowe

  • czerwiec – lipiec
   20 lub 40 godzin lekcyjnych

   liczebność grup: 7-11 osób

Zgłoszenia

Terminy zgłoszeń i rezygnacji

 • zgłoszenia przyjmowane są zasadniczo 3 razy w roku w terminach wskazanych w ofercie (około 30 stycznia – semestr wiosenny, około 15 czerwca – kursy wakacyjne i około 30 sierpnia – semestr jesienny) – poza tymi terminami, w miarę wolnych miejsc, możliwe są dodatkowe zgłoszenia na intensywne treningi językowe rozpoczynające się w trakcie semestru
 • rezygnacja możliwa jest najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia zajęć (po tym terminie – jeśli rezygnacja spowoduje zmniejszenie się liczby uczestników kursu poniżej wymaganego minimum – zgłaszający zostanie obciążony opłatą za kurs w pełnej wysokości)

Kwalifikacja do grup

Aby zapewnić najwyższą efektywność nauki musimy zadbać o zakwalifikowanie uczestników do odpowiednich grup. Kwalifikacja odbywa się następująco:

 • semestralne kursy językowe
  • test kwalifikacyjny (online)
 • wakacyjne kursy językowe, specjalistyczne warsztaty językowe i intensywne treningi językowe
  • rozmowa telefoniczna przeprowadzona przez koordynatora nauczania języka obcego
    
  • UWAGA: z kwalifikacji zwolnione są osoby, które:
  • w ciągu 3 ostatnich lat uczestniczyły w kursach semestralnych, warsztatach lub treningach językowych z tego samego języka prowadzonych w KSAP (należy wskazać w zgłoszeniu)
  • posiadają certyfikat znajomości języka obcego (należy wskazać w zgłoszeniu oraz przesłać na adres hanna.chrostowska@ksap.gov.pl)

Opłata za kurs

 • w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem pracodawcyna podstawie faktury VAT wystawionej przez KSAP po zakończeniu szkolenia
 • w przypadku zgłoszeń indywidualnych – po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu do konkretnej grupy, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć – przelewem na konto

  PL 81 1240 5918 1111 0000 4908 5899
  BIC: PKOPPLPW
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
  im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Lecha Kaczyńskiego
  ul. Wawelska 56, 
  00-922 Warszawa
  w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu

Kursy językowe dla absolwentów KSAP

 • absolwenci kształcenia stacjonarnego KSAP (należy zaznaczyć w zgłoszeniu) mogą uczestniczyć w otwartych, ofertowych kursach językowych na ogólnych zasadach z uwzględnieniem 10% rabatu
 • dedykowane kursy językowe mogą zostać uruchomione dla absolwentów pod warunkiem zebrania co najmniej 6-osobowej grupy na zbliżonym poziomie znajomości danego języka 

Kontakt

Pliki do pobrania