Kontakt

Fragment budynku KSAP

Ośrodek Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego KSAP

Kierownik – Katarzyna Rumin
E-mail: katarzyna.rumin@ksap.gov.pl 
Tel. +48 22 60 80 106

Aleksandra Baldy
E-mail: aleksandra.baldy@ksap.gov.pl
Tel. +48 22 60 80 163

Hanna Chrostowska
E-mail: hanna.chrostowska@ksap.gov.pl 
Tel. +48 22 60 80 111

Agnieszka Gadomska - Pastor
E-mail: agnieszka.gadomska-pastor@ksap.gov.pl
Tel.+48 22 60 80 117

Agnieszka Jezierska-Markocka
E-mail: agnieszka.jezierska-markocka@ksap.gov.pl 
Tel. +48 22 60 80 112

Justyna Krawczyk
E-mail: justyna.krawczyk@ksap.gov.pl
Tel. +48 22 60 80 101

Anna Michałowska
E-mail: anna.michalowska@ksap.gov.pl
Tel.+48 22 60 80 109

Anna Turowska
E-mail: anna.turowska@ksap.gov.pl
Tel.+48 22 60 80 110

 

 

 

Fax. +48 22 60 80 113