Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej

Akty mianowania otrzymują pracownicy służby cywilnej, którzy w wyniku pomyślnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej uzyskają w rankingu wyników miejsce uprawniające do mianowania, a także absolwenci KSAP, którzy w danym roku złożą wniosek o mianowanie.

Ślubuję służyć Państwu Polskiemu, przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie i bezstronnie wykonywać obowiązki urzędnika służby cywilnej zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą.  fragment ślubowania podczas mianowania

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej prowadzi Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Zgodnie z wyznaczonym przez ustawę budżetową limitem mianowań, uzyska je 280 pracowników służby cywilnej, w tym absolwenci KSAP.

Szef Służby Cywilnej wręcza akty mianowania osobom, które uzyskały najwyższe wyniki podczas postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz aktualnym absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią aktów prawnych, na podstawie których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej tj. z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345) dalej zwaną ustawą o służbie cywilnej oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218 poz. 1695) dalej zwanym rozporządzeniem.

Pliki do pobrania