Marcin Dobruk

Audytor wewnętrzny (Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1871/2005), Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP); Certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001. Posiadacz Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation (QA). Urzędnik mianowany, pracował na stanowiskach kierowniczych, w tym w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za: kontrolę i audyt, finanse, kadry, szkolenia, obsługę prawną. Trener i wykładowca. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu kontroli, audytu, zarządzania oraz przeprowadzania ocen zewnętrznych. Obecnie dyrektor w jednym z urzędów centralnych

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia