Marcin Dobruk

obecnie dyrektor w jednym z urzędów centralnych odpowiedzialny m.in. za kontrolę zarządczą, audyt i kontrolę instytucjonalną. Wieloletni pracownik administracji rządowej. Urzędnik mianowany. Członek Komitetu Audytu. Posiadacz certyfikatów zawodowych CGAP, LA ISO 27001, QA Validator, zaśw. MF. Słuchacz szkolenia KSAP i KPRM dotyczącego wzmocnienia jakości kompetencji zarządczych kadry zarządzającej komórkami kontroli w administracji rządowej. Wieloletni trener i wykładowca. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu kontroli, audytu, zarządzania.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia