Wprowadzenie

Jednym z zadań Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest wspieranie procesu rozwoju zawodowego pracowników administracji publicznej. Służy temu bogata oferta szkoleń, obejmująca zarówno szkolenia uzupełniające wiedzę, jak i wspierające kompetencje miękkie urzędników.

 

Nie ma w Polsce drugiej instytucji wyspecjalizowanej w szkoleniach korpusu służby cywilnej, w dodatku z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem. To daje gwarancję, że oferta szkoleniowa jest konstruowana z myślą o potrzebach urzędników, osób działających w sferze publicznej. Wykładowcy KSAP (...) wiedzą, że naszym celem jest realizacja polityk publicznych, a nie maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa.

Claudia Torres-Bartyzel, Szef Służby Cywilnej (2014-2015)

 

Oferta została tak skonstruowana, by wyposażać uczestników w umiejętności, które z powodzeniem będą mogli wykorzystać w swojej pracy zawodowej. Znajomość zapotrzebowania na określone umiejętności i wiedzę to efekt wieloletniego doświadczenia KSAP w realizacji szkoleń, a także bieżących kontaktów z urzędami administracji publicznej.

Oferta Krajowej Szkoły to nie tylko kompleksowa oferta kształcenia i profesjonalni wykładowcy. Każde szkolenie daje możliwość spotkania innych pracowników administracji, przed którymi stoją podobne wyzwania zawodowe, to zatem niepowtarzalna okazja do nawiązania kontaktów i uczenia się od siebie nawzajem. 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przygotowuje również szkolenia na zlecenie poszczególnych urzędów.

Zapraszamy!

Pliki do pobrania

W ofercie KSAP szkolenia z zakresu:

Wiedza

Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy nt. prawa, finansów oraz funkcjonowania administracji publicznej - w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Najbliższe szkolenia

Umiejętności

Głównie szkolenia miękkie w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zarządzania projektami z wykorzystaniem aktywnych metod pracy przydatne każdemu urzędnikowi.

Najbliższe szkolenia

Szkolenia językowe

Szkolenia z sześciu języków obcych realizowane w różnych formułach jako kursy semestralne, warsztaty, treningi lub sobotnie spotkania z językiem itp. 

Najbliższe szkolenia