Jarosław Marciniak

Prawnik (WPiA UW), trener konsultant autor kilkunastu książek z dziedziny zarządzania ludźmi i prawa pracy, w tym "Regulaminy i procedury w firmie", "Rekrutacja i zatrudnianie według standardów UE"; autor obszernych komentarzy publikowanych m.in.: Szkolenia w służbie cywilnej, Wynagrodzenie w służbie cywilnej,  Nabór na stanowiska w służbie cywilnej, Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, Procedura rekrutacji do służby cywilnej - poziom podstawowy, Odpowiedzialność dyscyplinarna zatrudnionych w służbie cywilnej,  Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. 

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia