Zakres szkolenia

HR

Tytuł szkolenia

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji w miejscu pracy. Zasady powoływania i pracy komisji antymobbingowej.

Termin

04-09-2018, 05-09-2018

Termin

4-5.09.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Jarosław Marciniak

Adresat

 • urzędnicy wszystkich szczebli
 • kadra kierownicza 

Cele

Zdobycie wiedzy na temat zjawiska mobbingu, rozpoznawania go i sposobów zapobiegania.

Efekty szkolenia

rozpoznawanie mobbingu i umiejętności w zakresie poszukiwania i proponowania rozwiązań i prowadzenia skutecznej profilaktyki

Program

 • Wprowadzenie – prawne i praktyczne uzasadnienie dla skutecznego przeciwdziałania 
 • Mobbing – co jest, a co nie jest mobbingiem 
 • Konsekwencje mobbingu i dyskryminacji 
 • Przyczyny i skala zjawisk 
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – obowiązek pracodawcy i pracowników 
 • Obowiązek dbania o atmosferę pracy 
 • Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu 
 • Powoływanie zespołów (komisji) antymobbingowych 
 • i antydyskryminacyjnych 
 • Postępowanie komisji - propozycje dokumentów i ich omówienie 
 • Wyjaśnianie trudnych sytuacji - działanie komisji antymobbingowej w praktyce