Barbara Gańcza

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i własności intelektualnej. Ponadto absolwentka studiów podyplomowych z kierunków: pedagogika, przedsiębiorczość i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Od ponad 15 lat zajmuje się podnoszeniem kompetencji kadr kierowniczych w firmach i administracji publicznej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z autoprezentacją, budowaniem zespołu i szeroko pojętą komunikacją interpersonalną (motywowanie, rozwiązywanie konfliktów).

Jako prawnik prowadzi  profesjonalne szkolenia z zakresu praw autorskich, własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, pomagając wielu grupom zawodowym w zabezpieczeniu wyników ich pracy przed roszczeniami osób trzecich.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia