Radosław Hancewicz

Urzędnik i trener; od 2007 r. przeprowadził ponad 3700 godzin szkoleń dla administracji publicznej; w latach 2006-2008 był trenerem wewnętrznym w służbie cywilnej i współpracował z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów; jest autorem licznych programów szkoleniowych przeznaczonych dla administracji publicznej oraz poradników „Kierownik w instytucji publicznej. Znajdź swój własny skuteczny styl zarządzania” oraz „Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie”. 

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia