Wprowadzenie

Inauguracja Słuchaczy KSAP

Witamy w gronie najlepszych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej!
Tutaj kształcimy do służby Rzeczypospolitej. 

W tej sekcji można znaleźć informacje związane z kształceniem stacjonarnym. Jako słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej znajdziecie tu m.in. dotyczące Was aktualności, przygotowywane opracowania i szereg innych przydatnych informacji.

 

Pogłębiaj wiedzę, rozwiń zainteresowania, naucz się języków obcych!

Sprawdź zdobytą wiedzę w praktyce, poznaj inne kultury, poszerz horyzonty!

Kreuj postawy, wymieniaj doświadczenia, nawiązuj przyjaźnie!

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przygotowuje słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczych, eksperckich i menedżerskich w administracji rządowej. Program nauczania zawiera przedmioty podstawowe, wachlarz dodatkowych przedmiotów, a także unikatową naukę języków obcych pod kątem administracyjnym.

Atmosfera i sprzyjające warunki panujące w KSAP umożliwiają słuchaczom zdobycie doświadczeń w instytucjach administracji, realizowanie twórczych projektów, poszerzanie horyzontów. Program kształcenia zapewnia praktyczne zajęcia dotyczące wybranych zagadnień, udział w licznych konferencjach i konwersatoriach dotyczących różnych aspektów funkcjonowania współczesnego państwa.

W KSAP organizowane są zajęcia dydaktyczne, których celem jest wspomaganie kształtowania postaw słuchaczy. W Szkole działa Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego, pośredniczący w kontaktach między słuchaczami. Ośrodek dba o ich prawa i czuwa nad wypełnianiem obowiązków, organizuje spotkania integracyjne i kulturalne, pozwalające na wymianę doświadczeń i nawiązywanie przyjaźni.

 

Zasłużeni dla KSAP

  • Prof. Michał Kulesza

    Prof. Michał Kulesza

    Doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu (2010-2013), współtwórca reformy samorządowej, ekspert z zakresu administracji publicznej, jeden z pierwszych wykładowców KSAP.