Stowarzyszenie Absolwentów KSAP

LOGO SAKSAP

Absolwenci KSAP tworzą szczególną społeczność podzielającą przekonanie o wspólnych celach, ideałach i zadaniach polskiej administracji publicznej.

Większość z ponad 1 200 absolwentów KSAP pracuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą. Są zatrudnieni w administracji centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP oraz w organizacjach międzynarodowych.

Absolwenci KSAP utrzymują stałe więzi ze Szkołą, propagują jej tradycje i współczesne osiągnięcia. Powracają do KSAP jako praktycy służąc jako mentorzy, prowadząc zajęcia i warsztaty dla młodszych roczników.

Stowarzyszenie Absolwentów KSAP, działające już od 1993 r., propaguje idee profesjonalnej, przyjaznej i oddanej służbie obywatelom administracji publicznej.

Przejdź do serwisu Stowarzyszenia Absolwentów