Wykładowcy

Wykładowcy stanowią o wyjątkowości kształcenia stacjonarnego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Są to nie tylko wybitni teoretycy, ale także doświadczeni specjaliści i praktycy, odnoszący w swojej pracy liczne sukcesy. Wielu absolwentów KSAP wciąż utrzymuje kontakt ze swoimi wykładowcami, którzy stali się dla nich mentorami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi wykładowcami, uporządkowanymi według tematyki zajęć kształcenia stacjonarnego w KSAP.

Administracja i Zarządzanie Publiczne

 • Paweł Banaś

 • Maciej Berek

 • Agnieszka Bodzan

 • dr inż. Marek Haliniak

 • prof. dr hab. Jerzy Hausner

 • prof. dr hab. Hubert Izdebski

 • Irmina Jabłońska

 • Jarosław Kaźmierski

 • prof. Marek Kosewski

 • Piotr Magda

 • dr Witold Mikułowski

 • Jacek Pasieczny

 • Jan Pastwa

 • dr Sławomir Peszkowski

 • Ewa Polkowska

 • Janusz Rolicz

 • Teresa Romer

 • dr Marcin Sakowicz

 • dr Robert Sobiech

 • Małgorzata Stachowiak

 • prof. dr hab. Mirosław Stec

 • Sławomir Wysocki

 • Jakub Zabielski

 • Ryszard Zach

 • Wojciech Zieliński

 • dr Andrzej Zybała

Ekonomia i Finanse Publiczne

 • Jakub Borowski

 • Mirosława Boryczka

 • dr hab. Bogusław Czarny

 • Jacek Gdański

 • prof. Marek Góra

 • dr Bożena Horbaczewska

 • Artur Kawaler

  Zdjęcie Artur Kawaler
 • dr Piotr Maszczyk

  Zdjęcie dr Piotr Maszczyk
 • Mariusz Próchniak

 • Andrzej Próchnicki

 • prof. dr hab. Ryszard Rapacki

 • prof. Andrzej Sławiński

 • dr Agnieszka Stążka-Gawrysiak

 • dr Jarosław Wierzbicki

 • dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka

Unia Europejska i Polityka Zagraniczna

 • dr hab. Adam Ambroziak

 • prof. dr hab. Jan Barcz

 • Paweł Chorąży

 • Piotr Dolata

 • prof. Krzysztof Drzewicki

 • prof. dr hab. Zdzisław Galicki

 • mjr Marcin Grabowicz

 • dr Leszek Jesień

 • Łukasz Kaługa

 • David Koschel

 • Irena Lichnerowicz-Augustyn

 • Konrad Marciniak

 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far

  Zdjęcie prof. dr hab. Artur Nowak-Far
 • Janusz Niesyto

 • Artur Orzechowski

  zdjęcie Artur Orzechowski
 • Piotr Rychlik

 • Joanna Skoczek

 • Paweł Soloch

 • Ryszard Stemplowski

 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

 • prof. Krzysztof Szczerski

 • Marek Tabor

 • Rafał Trzaskowski

 • dr Paweł Ukielski

  Zdjęcie dr Paweł Ukielski
 • Bogumiła Więcław

  Zdjęcie Bogumiła Więcław
 • Jakub Wołąsiewicz

 • dr Przemysław Żurawski vel Grajewski

Inne (warsztaty, konferencje, seminaria, kompetencje i umiejętności zawodowe)

 • Andrzej Brzozowski

 • Marek Cichocki

 • Marcin Ciemniewski

 • Wojciech Gołębiowski

 • prof. Krystyna Iglicka

 • dr Anna Jaroń

 • Jacek Jaśkiewicz

 • dr hab. Katarzyna Kłosińska

 • Wojciech Kutyła

 • Olaf Osica

 • Adam Oszajca

 • Monika Pawelec-Skurzyńska

 • Anne-Marie Płomińska

 • Ewa Rudnicka

 • Grzegorz Rządkowski

 • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska

 • Władysław Stasiak

 • Ilona Tańska

 • Maciej Tański

 • dr Anna Wojciuk

 • Karolina Zelent-Śmigrodzka

 • Marek Ziółkowski