Rekrutacja

Terminarz rekrutacji

 1. od 15 września 2019 r. do 15 października 2019 r. – przyjmowanie zgłoszeń
 • formularz (online)
 • ankieta
 1. 19 października 2019 r. (sobota)
 • egzamin językowy
 • warunkiem dopuszczenia do egzaminu językowego jest dostarczenie (do KSAP) w wersji papierowej oryginału podpisanych oświadczeń kandydata i Dyrektora Generalnego (bezpośrednio przed egzaminem)
 1. listopad – zintegrowana ocena kompetencji
 • MAPP3 (online)
 • Assessment Center

Rekrutacja ma charakter konkursowy i otwarty, wybór uczestników zostanie dokonany przez komisję rekrutacyjną na podstawie w/w etapów.

Zgłoszenia

Na zgłoszenie składa się:

 • ankieta (plik do pobrania i złączenia do formularza) – pytania otwarte (łącznie max. 4000 znaków)
 • formularz zgłoszeniowy (on-line) – forma testowa i krótkie pytania otwarte
 • oświadczenia i zgody Dyrektora Generalnego oraz kandydata – uzupełniony oryginał w wersji papierowej należy dostarczyć do KSAP

Instrukcja wysłania zgłoszenia

UWAGA! Formularz nie daje możliwości zapisywania go w trakcie wypełniania.

 1. Pobierz, wypełnij i zapisz w pliku pdf. ankietę rekrutacyjną. W ankiecie znajdują się 4 otwarte pytania.
 2. Wypełnij formularz. Wypełnij wszystkie sekcje formularza.
 3. Załącz ankietę rekrutacyjną.
 4. Wyślij formularz on-line w terminie od 15 września 2019 r. do 15 października 2019 r.

Warunkiem prawidłowego wysłania formularza jest przejście przez wszystkie etapy oraz załączenie wymaganego załącznika.
Jeśli prawidłowo wypełnisz formularz, dostaniesz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail podany w formularzu.

PAMIĘTAJ o wydrukowaniu, podpisaniu i dostarczeniu do KSAP w dniu egzaminu zgód i oświadczeń dotyczących udziału w programie.

POBIERZ WZÓR FORMULARZA

POBIERZ ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ

WYPEŁNIJ FORMULARZ

POBIERZ ZGODY I OŚWIADCZENIA DOT. UDZIAŁU W PROGRAMIE

Pliki do pobrania