Olga Petelczyc

Wieloletni dyrektor Biura Audytu w jednej z Agencji Wykonawczych. Od ponad 12 lat zajmuje się głównie tematyką funduszy unijnych; certyfikowany audytor, posiada doświadczenie w ocenie jakości audytu; wykładowca i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach; brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia