Olga Petelczyc

Wieloletni dyrektor Biura Audytu w jednej z Agencji Wykonawczych; od ponad 14 lat zajmuje się prowadzeniem kontroli i audytów w obszarze ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznych w tym przeciwdziałania korupcji; certyfikowany audytor; posiada duże doświadczenie we współpracy ze służbami audytu i kontroli w tym m.in. NIK, ETO, OLAF, CBA, KE itp.; wykładowca i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach; jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym prowadzonym przez KPRM oraz prowadziła szkolenia z antykorupcji dla pracowników administracji; autorka publikacji, brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej, ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich, Pełnomocnik IIA Polska ds. CSR.

Prowadzone szkolenia