Ewa Hartman

Doktor Uniwersytetu w Bournemouth; były pracownik Komisji Europejskiej Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa; w latach 2010-2013 Agent Kontraktowy KE; wykładowca na studiach podyplomowych "Urzędnik administracji Unii Europejskiej…" Akademii Górniczo-Hutniczej.

Bloki szkoleniowe

Prowadzone szkolenia