Zakres szkolenia

Zarządzanie

Tytuł szkolenia

Zarządzanie zespołem w administracji publicznej

Termin

23-10-2017

Termin

23.10.2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Warsztat interaktywny

Liczba uczestników

16

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Dariusz Wawrzeniecki

Adresat

 • Szkolenie adresowane jest szczególnie do osób kierujących pracownikami oraz osób przygotowujących się do tej roli.
 • Zapraszamy również osoby z działów personalnych, które chcą wspierać kadrę zarządzającą w rozwoju umiejętności menadżerskich.

Cele

Poznanie zasad budowania efektywności zespołu, roli lidera w kształtowaniu sprzyjającej atmosfery pracy oraz trening skutecznych zachowań menadżerskich.

Efekty szkolenia

 • Dowiesz się, jak wzmacniać swój autorytet menedżerski.
 • Udoskonalisz swoje umiejętności określenia na nowo relacji z pracownikami, którzy byli wcześniej kolegami w zespole.
 • Przećwiczysz wyznaczanie celów i delegowanie zadań.
 • Wypracujesz sposoby reagowania na trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem.

Program

 • Budowanie wizerunku, wiarygodności i autorytetu Szefa.
 • Funkcje kierownika a rola przywódcy – odpowiedzialności przełożonego
 • Czym jest zarządzanie zespołem? Podstawowe funkcje managera.
 • Skuteczne wyznaczanie celów.
 • Zmiana relacji z koleżeńskich, na relacje podległości: szef – podwładny.
 • Orientacja zadaniowa i orientacja na stosunki międzyludzkie – zasady równoważenia funkcji menedżerskich.
 • Określenie i komunikowanie zasad pracy - zasady tworzenia i prezentowania expose szefa.
 • Definiowanie oczekiwanych rezultatów, przekazywanie oczekiwań.
 • Korygowanie problemów , interwencje managerskie.
 • Cechy i atrybuty przywódcy, kompetencje menedżera.
 • Identyfikacja błędnych przekonań o kierowaniu ludźmi.
 • Obrona przed próbami manipulacji i dyskredytowania szefa ze strony dawnych równorzędnych kolegów z zespołu.