Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w instytucji publicznej. Jak integrować pokolenie Y i Z z pokoleniem 50+?

Termin

03-11-2016, 04-11-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Warsztat

Liczba uczestników

20

Koszt

890.00 PLN

Adresat

 • szefowie zespołów, w którym spotykają się „młodzi – gniewni” z pokolenia Y oraz „dojrzali – konserwatywni” z pokolenia 50 +
 • zarządzający zespołami, którzy odczuwają potrzebę korzystania z pewnych siebie młodych ludzi, ale jednocześnie potrzebujący wiedzy i doświadczenia osób z długim stażem pracy
 • osoby kierujące zespołami o dużym zróżnicowaniu wiekowym

Cele

 • poznanie specyfiki potrzeb i oczekiwań różnych pokoleń pracowników realizujących zadania w instytucjach publicznych
 • rozwój umiejętności budowania skutecznego i efektywnego zespołu składającego się z kilku pokoleń pracowników

Efekty szkolenia

 • zrozumienie roli wieku w rozwoju zespołu
 • pozyskanie wiedzy na temat narzędzi kierowania zróżnicowanym pokoleniowo  zespołem
 • nabycie umiejętności organizowania, kierowania, motywowania i komunikowania się z różnymi pokoleniami w instytucji publicznej

Program

- Rola i znaczenie wieku w pracy zawodowej

 • „Nie ma ludzi starych, są osoby doświadczone i dojrzałe”
 • „Nie ma ludzi młodych, są osoby otwarte na wyzwania i  niespokojne”

- Zarządzanie różnorodnością pokoleniową

 • jak szef powinien przygotować się na nadejście pokolenia „google”, czyli Z?
 • jak szef zespołu może skutecznie pracować z pokoleniem Y?
 • jak szef zespołu powinien dzisiaj zarządzać osobami dojrzałymi?

- Budowanie zespołu pokolenia Y i Z

 • Dyscyplina procesu myślenia młodej osoby, promowanie wartości i postaw społecznych, budowanie systemu komunikowania z pokoleniem Y i „google”, kryteria podziału zadań i obowiązków, metody i techniki szkolenia, oceniania i motywowania pokolenia Y i pokolenia Z

- Budowanie zespołu pokolenia 50+ (pokolenie X)

 • Zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa jako zasada kierowania zespołem dojrzałych pracowników, promowanie nowych wartości i postaw społecznych, budowanie systemu komunikowania, kryteria podziału zadań i obowiązków, metody i techniki szkolenia, oceniania i motywowania pokolenia 50+

- Budowanie różnorodnego wiekowo zespołu pracowników - jak integrować, motywować, oceniać, szkolić różnorodny wiekowo zespół?  Jak przygotować się na nadejście pokolenia Z?