Tytuł szkolenia

Techniki analizy danych dla pracowników administracji publicznej

Termin

24-11-2020

Termin

24.11.2020

Czas trwania

8 godz dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty i ćwiczenia uzupełnione wykładem wprowadzającym

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Marek Tarabuła

Adresat

 • członkowie korpusu służby cywilnej, którzy pracują z dużymi zbiorami różnorodnych danych
 • członkowie korpusu służby cywilnej, którzy dokonują analizy jakościowej lub ilościowej danych jakiegokolwiek rodzaju
 • członkowie korpusu służby cywilnej, którzy przygotowują raporty analityczne, zestawienia i informacje zbiorcze

Cele

Celem jest wzmocnienie umiejętności analitycznych uczestników oraz nauka technik wspomagających analizę danych. Tematyka ta jest pomijana w trakcie formalnej edukacji w Polsce, a w administracji publicznej deficyt zdolności analitycznych jest problemem wobec lawinowego wzrostu przetwarzanych danych.

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy powinni umieć:

 • dokonywać selekcji informacji i trafnej analizy posiadanych danych
 • konstruować poprawne argumenty i dowody analityczne, stosując w praktyce poznane techniki oraz wyciągając poprawne wnioski z posiadanych danych
 • przygotowywać dokumenty analityczne  w adekwatnej formie

Program

 • Na czym polega właściwa postawa analityczno-krytyczna
 • Podstawowe zasady myślenia analitycznego i jego granice
 • Elementy składające się na wiedzę o danych
 • Najczęstsze błędy w analizie danych
 • Kategoryzacja elementów zbioru danych na podstawie ich cech wspólnych
 • Niezbędne cechy poprawnego dowodu analitycznego
 • Znajdowanie punktu ciężkości analizy
 • Wykrywanie związków semantycznych, syntaktycznych, graficznych i statystycznych w zbiorze danych
 • Metody myślenia analitycznego
 • Kontekst myślenia analitycznego
 • Metodologia  tworzenia dokumentu analitycznego
 • Zamiast zakończenia: Czy myślenie analityczne poddaje się analizie?